Twiittailut...

Mä ensin luulin että oik. mielipide mutta sitten tajusin ettei ole. https://twitter.com/IiroArola/status/908627452372688896

Palkansaajan kannattaa pohtia että onko se työnantaja varmasti se rahalähde joka pulppuaa rahaa kuten lähde pulppuaa vettä. pic.twitter.com/AEpO0UqdFq

Kun palkansaajat on illalla asiakkaan roolissa, niin sehän on asiakkaat joista pulppuaa rahaa yrityksiin. https://pic.twitter.com/epRfiC7tUR

Markkinoilla on rahavirta ja sen kanssa vastakkaiseen suuntaan materiaalivirta. Keskiluokka toimii kaksilla markkinoilla. Yhteensä 4 virtaa pic.twitter.com/bGNrqLqGAP
Yritykset pulppua rahaa yhteiskuntaan-teoria. TIEDÄN tämänkin virheen alkuperän, TIEDÄN kaikki uusliberalistien virheet.

Jos yhteiskunta redusoituu yritykseksi [uusl. näkee näin] niin yritykset pulputtaa sitä rahaa kotimaassa joka tulee viennistä.

Liiketaloutta objektiivisena totuutena käytettäessä ei ole mm. holismi- ja reduktio-käsitteitä.

Ensimmäisessä teollistuvassa kehitysmaassa Britanniassa noin vuonna 1801 ei ollut systeemiajattelua koska se kehittyi vasta v. 1960

Ensimmäinen teollistuva kehitysmaa oli #OyBritanniaAb. Pankkiirit sovelsi liiketaloutta vapaasti ilman säätelyä omistamissaan yrityksissään

Aikansa superrikkaat luultavasti istui Britannian parlamentissa, kuten nykyisinkin 2017 teollistuvien kehitysmaiden parlamenteissä.

Moderni yhteiskunta on luovaa ongelmanratkaisua, se ratkaisee teollistuvan kehitysmaan ongelmia.

Jos #ristiriidattomuus on opittu matematiikan tunnilla ihmiselämänkin erääksi perustaksi, niin nämä ei kykene luovaan ongelmanratkaisuun.

Luova ongelmanratkaisu vaatii ristiriitaisuuden sietämistä. #Organisaatio:issa on systeemisiä ristiriitaisuuksia AINA.

Mutta eihän esim. atomi kun se on molekyyliin jäsentyneenä ajattele että "olen vapaa yksilö ja tiedän objektiivisen totuuden"

Organisaatio rakentuu systeemisten paradoksien varaan. Sitten soveltavat matemaatikot näkee ne matematiikan ristiriitana ja poistaa niitä!

http://pic.twitter.com/wsBLYsI8cB

Ehkä se organisaatio-käsite ja systeemi-käsite ovat sittenkin eri asioita, koska atomilla ei ole obj. totuuksia ja vapaa yksilöys-ihannetta

Mutta ainakaan organisaatio ja yritys eivät ole sama asia kuten mm. WikiData näyttää kertovan. Ehkä nyky-Yhdysvaltojen kontekstissa.

Kirjastoissa #systeemiajattelu-kirjat on liiketalous-hyllyssä. Ne pitää yritystä korkeimpana organisaatiomuotona eli se ei jäsenny mihinkään

... Jatkopohdintaa

Kari Enqvist jossain kirjassaan ihmettelee suureen ääneen että tietysti atomi ja molekyyli ovat erilaisia kongifuraatioita. Enqvist on liikaa viettänyt aikaa yliopistopiireissä, koska on olemassa ihmisiä jotka eivät siedä että atomi ja molekyyli ovat erilaisia konfiguraatioita.

Jos vertaillaan atomin ja ihmisen jäsenyyttä jossain järjestössä, niin atomilla ei ole ihanteena esimerkiksi vapautta, eikä esimerkiksi vapaata yksilöyttä, eikä esimerkiksi että atomi tietää objektiiivisen totuuden maailmasta.

Yleensä atomille kelpaa järjestäytyminen molekyyliksi, atomi saa siitä jotain hyötyjä mutta menettää vastavuoroisesti osan vapaudestaan.

Vapaus on kumma idea. Minun intuitio sanoo, että vapaus ilman mitään kontekstia on... jotain hyvin outoa.

Ainoa keino jolla pääsen vapaus-käsitteen kimppuun, on se idea, että kun mikä vaan jäsentyy osaksi kokonaisuutta, mikä vaan menettää osan absoluuttisesta vapaudestaan. Jos mikä vaan jäsentyy vapaaehtoisesti, niin mikä vaan hyötyy kokonaisuuden emergenteistä ominaisuuksista.

Jos vapaus-käsitettä viljellään ilman kontekstia, niin ainakin tämä voisi olla hajota&hallitse-taktiikka, jota vastustajat käyttää erityisesti sodankäynnissä. 

Jos vapaus vähenee kun joku järjestäytyy & jäsentyy hyötymään kokonaisuuden emergenteistä hyödyistä, niin absoluuttisen vapauden ylikorostaminen on tämän kokonaisuuden hajottamista.

Jos ihminen on hahmottanut että jäsenyys jossain systeemissä antaa hänelle emergenttejä hyötyjä, niin jos tälle ihmisille kerrotaan että "absoluuttinen vapaus on kuule parhain idea ja kyllä sinunkin pitää lopettaa täten jäsenyytesi", niin tämmöinen tarinointi voi myös olla sitä että systeemiä tuhoamaan pyrkivät voimat manipuloi ihmistä.

https://en.m.wikiquote.org/wiki/Consistency

 • A foolish consistency is the hobgoblin of little minds, adored by little statesmen and philosophers and divines. With consistency a great soul has simply nothing to do. He may as well concern himself with his shadow on the wall. Speak what you think now in hard words, and to-morrow speak what to-morrow thinks in hard words again, though it contradict every thing you said to-day. — 'Ah, so you shall be sure to be misunderstood.' — Is it so bad, then, to be misunderstood? Pythagoras was misunderstood, and Socrates, and Jesus, and Luther, and Copernicus, and Galileo, and Newton, and every pure and wise spirit that ever took flesh. To be great is to be misunderstood.
 • Consistency is contrary to nature, contrary to life. The only completely consistent people are the dead.
  • Aldous Huxley, "Wordsworth in the Tropics" in Do What You Will (1929).
 • Consistency is a virtue for trains: what we want from a philosopher is insights, whether he comes by them consistently or not.
  • Stephen Vizinczey, "Good Faith and Bad" in London Sunday Telegraph (4/21/1974); reprinted in Truth and Lies in Literature (1986).
 • Consistency is the last refuge of the unimaginative.
  • Oscar Wilde, "The Relation of Dress to Art" in Pall Mall Gazette (2/28/1885); reprinted in Aristotle at Afternoon Tea:The Rare Oscar Wilde (1991).
 • Consistency is the enemy of enterprise, just as symmetry is the enemy of art.
 • The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the mind at the same time, and still retain the ability to function.
 • Consistency requires you to be as ignorant today as you were a year ago.