Katainen vuonna 2008 syksyllä :"Ruuan arvonlisäveronalennus on toinen suuri veronalennus, joka toteutetaan ensi vuonna suhdannepoliittisesti oikeaan aikaan. Olen aiemmin käyttänyt puheenvuoroja, että ruuan arvonlisäveron alentamiseen käytettävä liikkumavarakin olisi järkevämpi kohdentaa työn verotuksen alentamiseen. Tämänvuotinen nopea polttoaineen ja ruuan hintojen nousu on kuitenkin aiheuttanut tilanteen, jossa hallitusohjelmassa sovittu ruuan arvonlisäveronalennus tulee juuri oikeaan saumaan. Ruuan hinnanalennus on varsinainen täsmähuojennus pienituloisille, opiskelijoille, eläkeläisille ja lapsiperheille. Mitä suurempi osuus käytettävissä olevista tuloista menee jokapäiväiseen leipään, sitä suurempi suhteellinen hyöty ruuan arvonlisäveron alentamisesta koituu.

Olen surullisena kuunnellut viime aikoina sellaisia harvinaisen epä-älyllisiä puheenvuoroja, joissa on valiteltu tänä vuonna tapahtuneen ruuan maailmanmarkkinahintojen nopean nousun vieneen hyödyn ensi vuoden lopulla toteutettavasta ruokaveron alennuksesta. On järjettömyyden huippu väittää, että ruuan hinnannousu olisi tänä vuonna ollut pienempää, jos emme alentaisi arvonlisäveroa ensi vuonna syksyllä. Sinivihreän hallituksen mielestä ruuan maailmanmarkkinahinnoista johtuneen kuluttajahintojen nousun seurauksena ruuan arvonlisäveronalennus on entistäkin tarpeellisempi ja hyödyllisempi toimenpide."

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_75_2008_ke_p_1.shtml

Elintarvikkeiden kuluttajahinta Suomessa, Ruotsissa ja EU:ssa

http://www.etla.fi/files/2421_Dp1209.pdf#page=61

Punainen käyrä osoittaa miten ruoan hintaa alettiin Suomessa nostamaan ruoan-alvi-alennusta varten. Sitten 5% alvialennus tehtiin 5% korotettuihin hintoihin.

K- ja S-monopoli nosti hintoja ja kuppasi koko 5%  KAIKEN ITSELLEEN. K- ja S, ei niiden toimitusjohtajien tarvitse puhelimitse kommunikoida eli pitää yllä perinteistä kartellia. He voivat kommunikoida seuraamalla toistensa hintojen nostoja, ja tietämällä että molempien tarkoituksena on kupata ruoanostajilta rahat mahdollisimman tarkkaan itselleen.

Vihreiden EU-edustaja Satu Hassi, hän on ryhtynyt toimiin monopolia vastaan, hän yrittää viedä asiaa EU:n kilpailuviranomaisille ( www.satuhassi.net/2012/kaupan-keskittyminen-k%C3%A4y-kuluttajan-ja-tuottajan-kukkarolle/ )Minäkin olen ryhtynyt monopolin vastaisiin toimiin, siirryin LIDLin asiakkaaksi!