Yleistä

Teen tänne yhteenvedon jossa jäsentelen mitä olen oppinut maailmasta. Kirjoitin aktiivisesti suomenkielistä Wikipediaa 9 vuotta, luin englanninkielistä Wikipediaa. Wikipedia on todella hieno projekti. Osaamiseni on laajaa mutta matalaa. Tämä versio on 2017-05-21 17:13

En usko keksineeni mitään uutta. Teen paljon rohkeita "sivistyneitä arvauksia". Yhdistelen eri aloja, assosioin eri alojen asioita. Kirjoittelen tätä nyt enimmäkseen itselleni, olen asioita kypsytellyt. Laittanen myöhemmin lähteitä.

Merkitys

Kun kansantalouden kontekstissa tulkitaan mihin viittaa verotus-sana ja kun liiketalouden kontekstissa tulkitaan mihin viittaa verotus-sana, joudutaan tilanteeseen että meillä on kaksi erilaista verotus-käsitettä.

Meillä on yksi ekstensio, jolla on kaksi intensiota (toinen liiketalouden kontekstissa, toinen kansantalouden kontekstissa).

Ainakin Charles Sanders Peirce käsittää että merkitys muodostuu seuraavista

  • symboli
  • konteksti
  • objekti

Symboli tulkitaan kontekstissa, tulkinnan tuloksena saadaan objekti. Objekti viittaa johonkin oikeaan olioon, tämä on denotaatio. Objekti voi viitata myös olion ominaisuuksiin jotka pätee oliossa, nämä ominaisuudet ovat konnotaatio.

Ferdinand de Saussure käsittää että kontekstia ei ole. Ehkä Saussure vaan pitää kontekstina koko maailmankaikkeutta, koko universumia. Hän luultavasti ajatteli jotain universaaleja lakeja, ehkä matematiikkaa jossa 2+3=5 universaalisti kaikkialla.

Ogden-Richardsin kolmio on peircelainen käsitys.

C.S. Peirce ei käytä konteksti-sanaa teoksissaan. John F. Sowa on sitä mieltä että konteksti on nykyisin käytössä niin monissa tehtävissä, että asiat ovat epäselviä. http://www.jfsowa.com/pubs/fs95.pdf

Meronyymi ja holonyymi, mitä ne ovat?

Meronyymi on osia ja holonyymi on kokonaisuus. Meronyymien vuorovaikuttaessa keskenään syntyy emergenttejä ominaisuuksia, joista hyötyy molemmat meronyymit. Meronyymien vuorovaikutuksessa voi myös syntyä haitallisia emergenttejä ominaisuuksia, yleensä meronyymit erotetaan toisistaan jos näin käy. Tai meronyymit itse päättävät lopettaa tämän vuorovaikutuksen, esim. jos ihmiset ovat näitä meronyymejä.

Meronyymit vaikuttaa niiden meronyymien kanssa jotka ovat samalla organisaatiotasolla.

Organisaatio, luova ongelmanratkaisu ja ristiriitaisuus

Organisaatio muodostuu organisaatiotasoista. Samalla organisaatiotasolla olevat meronyymit vuorovaikuttaa keskenään. Uudet emergentit ominaisuudet ovat päältävällä organisaatiotasolla. Koko organisaatio emergentin tason kanssa on holonyymi.

Jos organisaatiossa on vain yksi organisaatiotaso, se on yksiportainen organisaatio. Tämä on triviaali organisaatio eli ei ole organisaatio. Organisaatiossa kun on AINA enemmän kuin yksi organisaatiotaso.

Jos otetaan joku ihmisten organisaatio jossa on ylijohto ja keskijohto. Nämä johdot ovat jossain asiassa ristiriidassa keskenään. Organisaatiot rakentuu tälle heikolle ristiriidalle.

Luova ongelmanratkaisu kykenee tekemään em. heikosti ristiriitaisia ratkaisuja. Tämä heikko ristiriita on uusi päältävä organisaatiotaso. Uudella organisaatiotasolla on ratkaisu, ja päälletyllä tasolla on ongelmat.

Perusmatematiikassa kerrotaan että jos löydät ristiriidan niin joku asia on VÄÄRIN. Jos tämmöisellä ymmärryksellä pohtii organisaation heikkoja ristiriitoja, niin tällöin päädytään siihen että organisaatio on väärin, luovasti ongelmanratkaisut ongelma on VÄÄRIN ja jne.

Mielikuvitusta ja kontekstinvaihtoa

Jos ajatellaan kuten edellä että merkitys muodostuu symbolista, kontekstista ja objektista (Peircellä sign, signifer, signified... en ole ihan varma nyt ). Yleensä mennään tässä suunnassa kuten symboli + konteksti = objekti. Hahmotetaan symbolia jossain kontekstissa josta tulkitaan objekti.

Tietysti mielikuvituksella varustetut ihmiset voivat edetä taaksepäin, kuten että tiedetään objekti (vaikka kissa) ja mietitään kontekstin tilalle jotain (minun asuntoni) ja edetään symboliin.

Jos on konteksti(minun_asunto)  ja objekti(kissa), niin siitä päästään (peruuttamalla) kissaan nimeltä "Asdf".

Jos on konteksti(sinun_asunto) ja objekti(kissa), niin siitä voidaan päästä (peruuttamalla) sinun kissaasi "Miuku".

Konteksti on aika monimutkainen asia. Linguistiikassa sillä ennen tarkoitettiin sanaa ympäröivää kirjoitetutta tekstiä esim. kirjan sivulla. Jos otetaan joku kappale jossain kirjassa, niin jos joku virke irroitetaan  tästä kappaleesta voidaan saada omituisia merkityksiä, kun tätä virkettä käytetään irrallaan kontekstista.

Olen Twitterissä käyttänyt yritys-kontekstia ja liiketalous-kontekstia tarkoittamaan suurinpiirtein samaa. Olen kyllä erimieltä entisen vähemmän viisaan itseni kanssa. Näillä on joku ero, intuitioni huomauttaa -- asiasta toiseen joillain on hyvä intuitio ja joillain on huono intuitio. Heille joilla on huono intuitio, myös heille kyllä löytyy työpaikkoja Suomi-organisaatiostamme, liian vilkas intuitio voi olla myös haitaksi.

Yritys on rakenne ja liiketalous on sisältö. Myöskin yhteiskunta on rakenne (yritykset ovat yhteiskunnan eräs meronyymi, osarakenne). Nyt kun olemme liian pitkään kuunnelleet näitä "rakennemuutos"-ihmisiä, näitä uusliberalisteja. He ovat rakennemuuttamassa yhteiskunnan rakennetta yrityksen rakenteeksi koska heidän ajattelu on liiketaloutta, ja he haluavat liiketalous-sisällön ympäröidä yritys-rakenteella.

Kyllä, totta! Uusliberalistille on väärin jos rakenteena on yhteiskunta ja sisältönä liiketalous, uusliberalistilla lienee jonkin verran intuitiota, ja heidän alkeellinen intuitio huomauttaa että "jos sisältönä on liiketalous, niin rakenteeksi on muutettava yritys".

Yritys on rakenne jossa toimivaan liiketalousoppien sisällöllä! Täten Eduskunnan uusliberalistit ovat VÄÄRÄSSÄ, kun he yrittävät liiketaloudellisen ajattelunsa saada yrityksen sisälle ja yrityksen sisällöksi. Me fiksut luovat ongelmanratkaisijat joilla on hyvä intuitio, me huomautamme että oikea tapa edetä on luopua liiketalouden sisällöstä ja jättää yhteiskunta rakennemuuttamatta.

Ts. uusliberalistien korvienvälin sisältö pitää muuttaa vastaamaan  yhteiskunta-rakennetta. Eikä että uusliberalistien korvienvälin sisältönä oleva liiketalous, pitää heidän mielestä saada Oy Suomi Ab-nimisen rakenteen sisälle!


Konfliktin ratkaisua

Nyt kun pidetään mielessä Peircen määritelmä merkityksestä että

symboli + konteksti = objekti.

Miten on mahdollista ristiriitaiset tilanteet, jossa joku osapuoli näkee asiat näkökulmassaan absoluuttisena ristiriitana, joka isommassa kuvassa on todellisuudessa paradoksi ts. näennäinen ristiriita?

Jos meillä on osapuolet A ja B, ja ovat juoksuhaudoissaan katkeran syvästi vakuuttuneita että hänellä on objektiivinen totuus ja toinen osapuoli on väärässä.

Miten voi olla selitettävissä että osapuolelle A asiat todellakin näyttäytyvät sellaisena että osapuoli B on mustavalkoisesti ja jyrkästi väärässä ja osapuoli A tekee formaalia päättelyä käyttäyen deduktiivista logiikkaa niin aina lopputuloksena on deduktiivisen logiikan ristiriita.

Absoluuttisia ristiriitoja ei ole olemassa, tai no, tuskin on.

Peirceläisittäin etenen.

symboli1 + A:n konteksti = objekti1

symboli1 + B:n konteksti = objekti2

Nytpä meillä on samalle symbolille tulkittu kaksi eri merkitystä! Eikös tämä ole absoluuttinen ristiriita, ainakin A:n tai B:n näkökulmasta, koska A ja B näkevät asiat että:

Saussurelaisittain etenemällä (ei ollenkaan konteksteja tai yksi ja sama maailmankaikkeus-konteksti )

symboli1 = objekti1

symboli1 = objekti2

Nytpä meillä on selvästi ristiriita: sama symboli viittaa kahteen erilaiseen objektiin. Nytpä objektiiviset ihmiset pillastuvat ensin ad hominen ilkeyksiin, sitten kättä pidempään ja lopulta ollaan tuhoamissodassa jossa toinen osapuoli perkele pitää saada uskomaan minun objektiivinen totuuteni.

Nytpä Charles Sanders Peirce kävelee paikalle, hän huomattaisi että: "Toverit minulla on selitys. Teillä on eri kontekstit

symboli1 + A:n konteksti = objekti1

symboli1 + B:n konteksti = objekti2 "

Ferdinand de Saussure toteaa että jaaha minun merkitysteoriani pätee ainakin perusmatematiikassa, siellä ollaan objektiivisesti samassa kontekstissa. Molemmat voisivat fiksuina ihmisinä spekuloida että ehkä perusmatematiikka nimenomaan perustuu samassa kontekstissa operoimiseen jolloin ristiriita olisi se absoluuttinen ristiriita.

Sitä paitsi minun Wikipediasta oppimani asiat ovat saaneet minut innostumaan siitä, että Ludwig Wittgenstein taitaa olla pohdiskellut samaa asiaa, hänen termi on kielipelit. Eikös edellä ole kaksi kieltä jossa sama symboli tulkitaan eri lailla, selvästikin kielipeliä ja privaatteja kieliä tms. ?????! Perheyhtäläisyys saattaa olla esim. ylijohdon ja keskijohdon erilainen tulkinta jostain symbolista??? Täytyy opiskella lisää...

JATKUU....