AJATUSKOE.

Jos tehdään ajatuskoe. Rakennetaan täysin arvotyhjä yksilö Matti Meikäläinen, joka toivottavasti on pelkkää mielikuvitusta.

Jos menen Matin luo ja sanon "nyt sinun arvonasi on jakaa lompakkosi sisältöä muille". Matti vastaa "Ahaa minun arvonani on jakaa lompakkoni sisältöä muille".

Sitten pyydän häntä jakamaan lompakkonsa sisällön minulle. Matti antaa rahansa minulle, onhan hänen arvonsa jakaa lompakkonsa sisältöä muille. Olenko ryöstänyt Matin, en ole, ainakin Matti on sitä mieltä että häntä ei ole kohdeltu väärin.

Arvotyhjälle muut määrää hänen arvonsa. Minä voin kertoa arvotyhjälle, että sinun arvot nämä XXX. Ja sitten hetken päästä voin kertoa että sinun arvot ei ole enää nämä XXX.

Ketä tuo edellä oleva arvotyhjä Matti muistuttaa? Lapsia. Lapset on arvotyhjiä!

Terve aikuinen ei ole arvotyhjä. Hänellä on arvoja, hänellä on autonomia, kehityspsykologian autonomia. Hänen autonomia on sitä että hän soveltaa arvojaan. Autonomia on arvojen soveltamista.

 

SYSTEEMIAJATTELUA, ARVOJA JA ARVOTYHJIÖ, PANKKIIRIT.

Pankkiirit on ne kapitalistit ja kapitalismi on pankkiiritouhua.

Yrityksissä pätee parhaimpana totuutena, pätevimpänä totuutena, liiketalous. Yritys toimii mm. tavaramarkkinoilla, vuorovaikuttaa markkinoilla. Yrityksen vertaisena on asiakas, asiakas ja yritys vuorovaikuttaa markkinoilla. [Miten voi 50 tuhannen ihmisen organisaatio ja yksi ihminen olla symbioottisessa/synergisessä vuorovaikutuksessa? Poikkeustilanteissa!

Organisaation jossa 50 tuhatta ihmistä ja  yksi asiakasihminen vuorovaikutus on tasapuolista vain poikkeustilanteissa! Jos markkinoita mallinnetaan ostaja ja myyjän vuorovaikutuksena, tämä on reifikaatio-virhe!!   ]

Pankkiirit tuskin analysoi tekemisiään seuraavasti. Pankkiirit on infosotineet ihmiskunnan arvotyhjiöön, jonne he erityisesti laittoivat kaiken muun seassa kapitalisminsa. Arvotyhjiön ulkopuolelle he jättivät vain liiketalouden. Liiketalous on se jolla johdetaan yrityksiä, ja pankkiirit omistaa yritykset!

Pankkiirit ovat manipuloineet (tiedostamattaan uskon) ihmiskunnan moraaliksi liiketalouden. Pankkiiritouhu eli kapitalismi, tämä manipuloitiin arvotyhjiöön sisään jotta ihmiskunta ei piittaa pankkiirien touhusta. Arvotyhjiön ulkopuolelle jätetiin liiketalous -- joka toimii vain yritysjohto-kontekstissa.

Ihmiskunnan moraaliksi oli manipuloitu liiketalous. Liiketalous toimii yritysjohdossa. Kuitenkin tällä manipuloidulla moraalilla on muun muassa johdettu yhteiskuntia, ja seuraukset on näkyvissä EU:ssa ja maailmalla.

Liiketaloutta on käytetty totuutena myös yhteiskunta-kontekstissa! Yritykset jäsentyvät yhteiskuntaan, yritykset ovat yhteiskunnan meronyymi, eräs meronyymi.

Missä tahansa organisaatiossa jossa on ylijohto ja keskijohto, näiden organisaatiotasojen välissä on heikko ristiriita! Tämän heikon ristiriidan objektivistit ymmärtävät absoluuttiseksi ristiriidaksi. Käytin "ymmärtää"-sanaa, koska objektivistit ei käsitä asioita, he ei jäsentele asioita, he ei hahmota meronyymi-verkkoa!

Käsi on jäsen, käsittäminen on jäsentämistä, jäsentäminen on meronyymisyyksien hahmottamista.

Pankkiirit manipuloi ihmiskunnan moraaliksi liiketalouden. Uusliberalistit, jotka kaikki lienee objektivisteja, he soveltaa liiketaloutta yhteiskunta-kontekstissa eivätkä ymmärrä mitä virhettä tekevät. Sitten kun heitä kritisoi, sitten kun heille kertoo organisaatiotasojen heikosta ristiriidasta, he pillastuu ja suoltaa ilkeyksiä. Pillastuvat koska luulevat että se heikko ristiriita on absoluuttinen, kuten ristiriita on matematiikassa, ainakin perusmatematiikassa. Mahdollisesti vapausaste liittyy korkeampaan matematiikkaan ja ristiriita on vapausasteiden menettämistä tms.