On laiva. Laivassa on matkustajia. Laivassa on myös konehuone.

Konehuone on osa suurempaa kokonaisuutta: konehuone on osa laivaa. Konehuoneen tehtävä on laivan liikuttaminen. Konehuoneessa on muun muassa moottori. Konehuoneessa on mekaanisia laitteita.

Laivan ruorissa on kapteeni. Kapteenin tehtävä on matkustajien viihtyvyyden ja turvallisuuden edistäminen.

Nytpä konehuoneen pojat ovat alkaneet levittää uutta oppia: ei olekaan tärkeää, miten matkustajat laivassa voivat, vaan tärkeää on konehuoneen toiminta. Myöskin konehuoneessa on keksitty uusi käytäntö, jota konehuoneen pojat haluavat sovellettavan matkustajienkin keskuudessa.

Mutta ai ja voi. Konehuoneesta alkunsa saanut käytäntö matkustajien asioiden parempaan hoitamiseen ei toimi koska: konehuoneessa toimii mekaanisia laitteita ja matkustajat ovat ihmisiä.

Konehuoneen mekaniikkaan liittyvillä käytännöillä ei voida parantaa ihmisten tyytyväisyyttä, koska ihmiset eivät ole mekaanisia koneita.

Mitä mitä mitä...?

Markkinamekanismi on mekaaninen järjestelmä. Ihmiset eivät ole mekaanisia järjestelmiä, joten mekaaniset markkinajärjestelmät eivät voi toimia ihmisten keskuudessa.

Onko ihmisten toiminnan tarkoitus rahan hyvinvoinnin lisääminen vai ihmisten hyvinvoinnin lisääminen?

Rahan hyvinvoinnin lisääminen on kokonaisuuden osa. Ei voida keskittyä pelkkään rahan hyvinvoinnin lisäämiseen. Rahan hyvinvoinnin pitää tukea ihmisten hyvinvointia. Rahan pitää tukea ihmisten hyvinvointia.

Jos tuli on hyödyllinen takassa tai hellassa, pitääkö koko talo polttaa? Onko raha renki vai isäntä?

Osaako renki hoitaa isännän tehtäviä?

Ihminen ei pidä vapaa-ajasta, vaan haluaa mieluummin töitä

Rahaan liittyy myös työ. Työkin on kokonaisuuden osa. Onko ihminen tyytyväinen kun hän on töissä?

Kokoomuksen puheenjohtajan - josta oli ärsyttäviä poseerauskuvia Helsingin Sanomissa, jota tilasin ilmaiseksi viikon; en jatkanut tilausta - Jyrki Kataisen puheissa painotetaan aina työnteon lisäämistä. Kataisen mielestä ihmisten vapaa-aikaa pitäisi lyhentää. Kataisen mielestä ihminen ei ole tyytyväinen vapaa-ajallaan, vaan ihmisten pitäisi olla töissä.

Niin ihmiset ympäri Eurooppa valittavat, että työnteko heijastuu muuhunkin elämään negatiivisesti?

Miksi työntekoa pitää lisätä? Onko tehtaiden tuotantokoneet hieman epäkuntoon, ne eivät tuota enää yhtä paljon, ja ihmistyöntekoa pitää lisätä?

Onko ihmisten toiminnan tarkoituksena lisätä työntekoa vai onko ihmisten toiminnan tarkoituksena lisätä ihmisten tyytyväisyyttä?

Nyt kun työntekijöistä puristetaan kaikki irti, niin luonnollisesti heiltä saa tukea ajatus, että sosiaaliturvaa pitää heikentää: niiden sosiaaliturvaa, jotka eivät ole töissä raatamassa. Ihan ymmärrettävää.

Oikeiston opit vastatuulessa...?!!!!

Nyt kun tänä vuonna 2009 on lyhytnäköistä oikeisto-oppia harrastettu rahamarkkinoilla, niin tietysti lopulta rahamarkkinat romahtivat.

Rahamarkkinat romahtivat, koska vääryydet nimeltä ahneus ja itsekkyys eivät tuota kestäviä asioita.

Ehkä voidaan ajatella, että järki on voittamassa alaa oikeiston markkinamekaanikoilta: veroparatiiseja ahdistellaan, sääntelyä lisätään.

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, tuloerot - eihän mekaanisessa järjestelmässä ole tämmöisiä!!

Tuloerot, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus: ei mekaanisessa järjestelmässä ymmärretä näitä. Mekaanisten järjestelmien kannattajat eivät ole kiinnostuneet em. arvoista, koska mekaanisessa järjestelmässä ko. arvoja ei ole!

Kokoomustahan ei kiinnosta tasa-arvo, ei kiinnosta oikeudenmukaisuus, ei kiinnosta tuloerojen kasvu. Ei tietenkään!

Oikeisto haluaa muuttaa koko laivan mekaaniseksi järjestelmäksi. Eihän robotilla ole tunteita: robotti ei tunne käsitteitä epäoikeudenmukainen kohtelu, epätasa-arvo, tuloerot.