Yleistä

Mikä on konteksti? Konteksti liittyy tulkitsemiseen.

Jos otetaan symboli, niin sitä yleensä joudutaan tulkitsemaan. Riittääkö että on symboli ja sitten sitä tulkitaan? Ei riitä. Pitää olla symboli, tulkitseminen, ja pitää olla konteksti.

C.S Peirce ei käytä sanaa konteksti, hän käyttää sanaa representamen. Ja CSP:llä oli kolme versiota hänen semantiikkaan liittyvissä teoriossa. Olivatko ne yhä täsmällisempiä tms. en tiedä.

Nyt kun luen Peircen tekstejä, niin ymmärrän niitä sitä kautta että representamen ja konteksti on sama asia. Minulle hänen tekstit aukeaa (osa aukeaa ja osa ei) siten että pidän kontekstia ja representameniä samaa tarkoittavina synonyymeinä. En usko että olen täysin oikeassa. Koska Wolframalpha kertoo että context-sana esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 1432 https://www.wolframalpha.com/input/?i=context

CSP ei huvikseen keksinyt representamen-sanaa ja korvannut sillä konteksti-sanaa. Representamen lienee lähikäsite kontekstin kanssa, en tiedä mitä eroa näillä käsitteillä.

CSP:llä oli niitä trikonomioita. Kolmiuksia, triplettejä.

En halua käyttää representamen sanaa, koska en tiedä mitä se tarkoittaa. Käytän konteksti-sanaa seuraavassa.

Minun käsitys tulkitsemisesta

Mitä on tulkitseminen? Siirrymme taivaalta lintukperspektiivistä isommasta kuvasta yksityiskohtiin ja huomaamme että tulkitseminen on sitä että 1. symboli tulkitaan 2. kontekstissa 3. objektiksi.

Tulkitsemisessa on trikonomia. Tulkitsemisessa on symboli, konteksti ja objekti.

Objekti voi olla ekstensio (esim. koira tai joku tietty koira). Objekti voi olla intensio (esim. olio josta predikoidaan että haukkuu, että heiluttaa häntää, että on ihmisen paras ystävä) http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:intensio

Kahdesta voidaan tulkita kolmas

Jos 1) symboli tulkitaan kontekstissa objektiksi, niin kyllähän voidaan mennä toisinpäin myös. 2) Objekti tulkitaan symboliksi kontekstissa. Lisäksi voidaan 3) tulkita symbolista ja objektista konteksti.

Jos unohdetaan konteksti, niin voiko symbolin tulkita objektiksi? Jospa konteksti oletetaan implisiittisesti, eli konteksti piilo-oletetaan lausumatta sitä ääneen. 

Jos kaksi ihmistä on samassa kontekstissa, jonka he piilo-olettavat ilman että lausuvat sitä. Täten he symbolista tulkitsevat saman objektin, ja kaikki on rauhallista, ristiriidatonta ja harmoonista.

Olen lueskellut noita Floyd Merrellin tekstejä tuolla brasilialaisella sivustolla parin vuoden varrella, riippuen miten on kiinnostanut. Olen päätymässä sellaiseen oppimistulokseen, että jos representamen, objecti ja interpretant ovat nekin merkkejä, niin representamen voi olla kontekstia merkitsevä merkki??!!!

Jos engl. representamen (merkkiväline) merkitsee kontekstia, niin tässä kontekstissa objekti (engl. object) tulkitaan interpretantiksi. Mutta tällöin objektikaan ei ole "oikea tosimaailman olio" vaan joku joka osallistuu merkitsemiseen.Kontekstit voivat olla täysin riippumattomia tai sotkeutua toisiinsa

Mistä löydän keskenään sotkeutuvia konteksteja? Löydän niitä systeemiajattelusta, kun systeemiajattelen ihmisten rakentamaa organisaatiota, johon ihmiset järjestäytyvät saadakseen joukkovoimaa!

Jos on organisaatio jossa on kaksi organisaatiotasoa. Tämmöinen kaksitasoinen organisaatio on kaikista yksinkertaisin.

Jos oletetaan että organisaatiotasojen välillä on aina systeeminen paradoksi ( jonka matematiikan harrastajat luokittelee matematiikan ristiriitaisuudeksi).

Kaksiportainen organisaatio

Kaksiportainen organisaatio, jossa ylijohto ja keskijohto. Jos oletetaan että tässä on tilanne jossa (joillekin) näyttää olevan kaksi toisiinsa sotkeutunutta kontekstia. Koska tässä on kaksi sotkeutuvaa kontekstia, niin on olemassa joku symboli joka tulkitaan eri objekteiksi.

Jokaisessa organisaatiossa näyttää olevan (oppimattomalle, asiaa vielä ymmärtämättömälle) kontekstien sotkeutuminen. Ylijohto ja keskijohto AINA jonkun symbolin tulkitsee eri kontekstiensa takia, eri objekteiksi!

Jos edellä oleva kontekstien sotkeutuminen näyttää matematiikan harrastajalle matemaattisena ristiriitaisuutena, niin harrastaja ei ikinä tule rakentamaan yhtään organisaatiota!

Mitä ylijohto tekee tässä organisaatiossa??? Jos keskijohdossa vuorovaikuttaa kaksi osapuolta, niin vuorovaikutuksen tuloksena on joku uusi hyödyllinen ominaisuus, joku emergentti ominaisuus!

Minusta ylijohdon pitää olla varmistamassa että keskijohdon kaksi toimijaa eivät ryhdy rikkomaan tätä organisaatiota, kun he KESKITTYVÄT siihen puurtamiseen siellä omassa kontekstissaan! Jos he ryhtyvät kiireessään luulemaan että ylijohdon konteksti on väärin, niin ylijohdon on puututtava siihen.

Ehkä ylijohto ja keskijohto on väärät termit. Siis organisaatio jossa on ylätaso ja alataso. Alemmalla tasolla on vuorovaikutusta jonka seurauksena syntyy emergentti ilmiö, syntyy joku synerginen etu. Alemmalla tasolla on tehty luovaa ongelmanratkaisua, ja huomattu että näitä&noita yhdistämällä saadaan emergentti hyöty, jota ylläpitää ja valvoo se ylijohdon johtaja.

Muita konteksteja, ehkä erityisiä.

Ainakin 1) kirjan sivulla lauseen ympäristöä kappaleessa. 2) Sosiaalista tilannetta.

Miten selittäisin liikenneraivon? Raivoava henkilö pitää autoaan asunnonsa huoneena, ja raivoaa muille ihmisille. Raivoajalla on "päällä aivoissaan" kodinsa konteksti, hän tulkitsee asioita kodinsa kontekstissa joten muut ihmiset liikenteessä ovat hänelle kotirauhan rikkojia.

Aiheesta muualla