Oikeistossa leipomoa selitetään kolmella eri henkilöllä: omistaja, työntekijä ja asiakas

Vasemmistossa leipomo onnistutaan selittämään kahdella eri henkilötyypillä: omistaja ja  työntekijä, jotka myös ovat asiakkaat. Voisi suorastaan puhua henkilöiden luokasta, viittauksena erään karvaturvan teorioihin luokka-eroista ja jne.

leipomo%20a-normal.jpg

Oikeistolainen näkökulma leipomoon. Toisaalta saattaa olla että leipomon ulkopuolella ei ole mitään, oikeistolainen liiketaloudellisilla laskemilla toimiva järjenjuoksu ei jäsennä yritystä mihinkään, eli maailma ja yritys ovat sama asia.

leipomo%20oik-normal.jpg