j%C3%A4sentyminen-normal.jpg

Yritystoiminta on yhteiskunnan osa ja sen rinnalla on muut yhteiskunnan osat.

  1. Katsastusmarkkinoilla on vapaat myyjät
  2. mutta pakotetut ostajat
  3. ------------------------------ (syllogismimuodossa olen kirjoittanut tämän)
  4. katsastusmarkkinat eivät ole vapaata markkinataloutta, vapaata yritystoimintaa se on

Yllä olevassa käsitekartassa punaisella on väärinkäsityksiä yhteiskunnasta, markkinoista ja yritystoiminnasta

  • yhteiskuntaa ei ole, se on sama asia kuin yritystoiminta, tällä väärinkäsityksellä (Kataisen) Kokoomus tekee politiikkaa; kansanedustaminen on Suomen yritysten apulaistoimitusjohtamista, kulkenee Kataisen järjenjuoksu
    • yhteiskunta on hyödytön käsite se ei tarkoita mitään, kulkenee uusliberalistijärjenjuoksu, (kuvassa yhteiskunta on hämärretty pois hyödyttömänä)
  • yritystoiminta pitää huolta asiakkaastaan
    • todellisuudessa markkinoilla ostaja ja myyjä ovat vertaiset osapuolet, ostaja ja myyjä ovat markkinoiden osat, markkinoilla on ominaisuuksia joita ei ole sen osilla