Yhteiskunta on organisaatio. Organisaatiossa on strateginen ja operatiivinen taso. Strateginen johto, joka suunnittelee ja ohjailee ja on ns. kaukonäköinen jne. Operatiivinen taso, joka ottaa vastaan komentoja strategiselta tasolta ja suorittaa annettuja tehtäviä -- tai paremminkin: strateginen taso määrittää puitteet joiden sisällä operatiivinen johto toimii.

Kokoomuksen virhe on se, että organisaatiosta yritetään tuhota strateginen taso. Kokoomuksessa luullaan, että strategisiin tavoitteisiin (ihmisten hyvinvointi, hyvinvointivaltio) päästään paremmin tuhoamalla strateginen taso  ja keskittymällä operatiiviseen tasoon (=yritykset, raha tms., eli  renki tai väline).). Operatiivisen tason  tavoite on valitettavasti voiton maksimointi, ja se on eri asia kuin ihmisten hyvinvoinnin maksimointi - toisaalta Kokoomusta äänestävät osakkeenomistaja-palkkatyöntekijät (="vastakkainasettelu on ohi"), joiden kohdalla voidaan ajatella että voitonmaksimointi voi aiheuttaa ihmisten hyvinvoinnin lisääntymistä.

Kokoomuksen virhe perustuu Neuvostoliittoon, joka oli suunnitelmatalousorganisaatio, ts. Neuvostoliitto keskittyi liikaa strategiseen tasoon. Kokoomus toimii Kylmän sodan aikaisen länsipropagandan perusteella: länsipropaganda ylistää organisaatiota, jossa on vain operatiivinen taso. 

When organisation is society, left and right politics can be seen as a strategic level and a operational level. Right wing politics wants to destoy the strategic level of society, because the organization of Soviet Union was overbiased on strategic level. Right wing politics are overbiased on operational level, because right wing politics are heavily influenced by western Cold War propaganda which states that society works overwhelmingly better without planning and leading (= strategic level).