Kokoomuksessa tehdään ainakin kaksi toimintaympäristövirhettä

Kokoomuksen vauhtia hiljennetään keskustelemalla perusteluista, joihin toiminta perustuu

1)

Ympäristössä, joka on yrityselämä/talous, sieltä tuodaan oppeja ja käytäntöjä ja asenteita yhteiskunnan johto/ihmiset-nimiseen ympäristöön.

Yrityselämä-ympäristössä toimivat opit, asenteet jne. eivät toimi yhteiskunnan johtaminen/ihmiset- ympäristössä.

Yrityselämä-ympäristön tarkoitus on voiton maksimointi. Yhteiskunnan johto/ihmiset -ympäristössä tarkoitus on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen.

Lisäksi yrityselämä-ympäristö on hierarkiassa alempana ihmiset-ympäristöä.  Yrityselämä on väline, eikä tarkoitus.

Kokoomuksessa luullaan, toimintaympäristövirhe 2:n perusteella, ettei tarvitse keskittyä kuin yrityselämän hyvinvoinnin lisäämiseen.

2)

Kokoomuksen äänestäjän ihmisympäristö koostuu samanlaisista ihmisistä kuten äänestäjä: älykäs, terve, hyvinkoulutettu ja isotuloinen.

Tästä eliittiihmisympäristöstä tuodaan oppeja, asenteita ja käytäntöjä ympäristöön, jossa ihmiset ovat eritasoisia.

Tämän ympäristövirheen perusteella toimittaessa tuloerot ovat seurausta ahkeruudesta/laiskuudesta, joten tuloeroihin ei tarvitse puuttua, vaan tuloerot vähenevät itsestään.

Kokoomus ei ole väärässä, vaan toimintaympäristöt eivät ole yhteensopivia

Kokoomus ei ole väärässä, vaan ympäristö on väärä. Ympäristö, mistä oppeja, tietoa, asenteita tuodaan ei ole yhteensopiva sen ympäristön kanssa, mihin oppeja, tietoa, asenteita viedään.

Tämä virhe tehdään kahteen kertaan.