Suvaitsevaisuus äärimmilleen vietynä on arvojen puutetta. Arvojen puute tarkoittaa tahdon puuttumista. Äärisuvaitsevaiselta puuttuu oma tahto.

Empiiriset todisteet: 0--10 v. lapsilta puuttuu arvot, joten puuttuu oma tahto ja heitä voidaan manipuloida.

Eettis-moraaliset arvot voi olla hyviä tai huonoja. Äärisuvaitsevaisen ja äärisuvaitsemattoman ero on se, että äärisuvaitsemattomalla on eettis-moraalisia arvoja.

Sateenkaariväki luulee, että moraali ja Raamattu on sama asia, joten he inhoaa arvoja. Modernit feministit ovat sateenkaariväkeä, joten he inhoaa arvoja.

Empiiriset todisteet sateenkaarifeminismistä: suvaitsematon i*slam jyrää heidän feminisminsä. Sateenkaarifeministit ei arvosta edes omaa eettis-moraalista arvopohjaansa ts. feminismiä!

Katselin ehkä viime vuonna ruotsalaisen dokumentin feminismistä. Klassiset feministit arvosteli modernia feminismiä.

1991-2008 on ollut pelkkää ihmiskunnan taannuttamista pelkkään liiketalouteen pankkiirien vallan alle. Pankkiirit teki alamaisistaan suvaitsevaisia eli he poisti alamaisiltaan oman tahdon. Muun muassa moderni feminismi ja stubbilainen uusliberalismi ovat ilman omaa tahtoa nykyään

Meiltä puuttuu eettis-moraaliset arvot ja näiden tilalla on liiketaloutta. Wikipediasta ei löydy filosofisia artikkeleita, jossa kerrottaisiin, että vapaa tahto edellyttää eettis-moraalista arvopohjaa, koska näin alkeellisia asioita ei ole ennen tarvinnut filosofoida !!

Liiketalouden soveltaminen luonnontieteellis-tyyppisenä totuutena ihmistieteissä on vienyt meiltä arvot, luonnontieteissä ei ole etiikkaa&moraalia. Hörhöpoliitikot perustelee itselleen, että luonnontieteiden suurmenestys 1900-luvulla oikeuttaa hörhöilyn.

Eurooppa on syvässä eettis-moraalisessa kriisissä.

 https://twitter.com/pkausuiskasi/status/1014489053528510464


LISÄPOHDINNAT TÄÄLLÄ Vuodatus.netissä

(ei vielä mitään)