Työnteosta saatujen tulojen tasaverotus käyttöön heti!

Mutta sitten on ne rahat, joiden edestä ei ole tehty töitä. Eli nämä windfallrahat, jotka pulskistuttavat oikeiston tilipusseja. Eli windfallraha, jotka on saatu, koska markkinat toimivat epätäydellisesti. Tunnetaan myös nimellä ilmaiseksi saatu raha.

Windfalltuloille veroprosentiksi 100%!!!!!

Ajatelkaa, kuinka pieneksi tuloveroprosentti voitaisiin alentaa, jos siirryttäisiin työnteon tasaverotukseen ja windfallrahan (ilmaiseksi saadun rahan) 100 prosenttiseen verottamiseen!

Veroilmoituksessa ilmoitettaisiin vuoden työtunnit. Ilmoitettaisiin ala, millä työskennellään. Verovirastossa määrittäisivät kuinka epätäydellisesti kyseisellä alalla markkinamekanismi toimii, ja laskisivat näin veroilmoituksen tekijän windfallrahojen osuuden.

Nyt sitten windfallrahat vietäisiin kaikki.
 
Kaikilla olisi tasaveroprosentti työtuloille, tuloille joiden edestä oikeasti on tehty töitä,  joka olisi... 20?  15??? 10???? 

Windfallrahoja ilmaiseksi saaneelle / ahnehtimaan pääseelle veroprosentti olisi tietysti enemmän kuin 20 tai 15 tai 10.

Jaa mutta toisaalta. Kokonaistuloverotus olisi progressiivinen. Mutta työntekotuloverotus olisi tasavero.

Ettei vaan nykyinen progressiivinen verotus olekin rakennettu jo windfallrahoja silmälläpitäen???!! Verottajan vaan pitäisi ilmoittaa  windfallrahojen määrä veroilmoituksessa!!!!!! Ja windfalltyötulotermi pitäisi saada lainsäädäntöön ynnä muualle.

Kokoomuksessa ei osata matematiikkaa

Yksi prosentti 20 000:sta ja yksi prosentti 50 000:sta on yhtäkuin tasapuolinen määrä.

Kyllä meillä Suomessa on älykäs keskustaoikeistolainen johto.