Herää aamulla, syö aamiaisen, ehkä lähtee töihin. Ja alkaa tekemään asioita väärin -- tämmöistä ei ole.

Ihmiset tekevät asioita sen perusteella, mitä ovat oppineet elämänsä aikana.  He toimivat oppimiensa asioiden perusteella. Ihmisen oppimat asiat ovat se logiikka, jolla hyväksytetään asioita. Jos opitut opit (=logiikka) sanoo, että tosi tai epätosi, niin ihminen toimii sitten tämän perusteella.

Suomessa käydään 9 vuotta peruskoulua, mutta asioita voi oppia myös itsekseen. Peruskoulussa korkeasti koulutettu opettaja tietää mitä oppilaan pitää oppia: opettaja on koulutettu opettajakorkeakoulussa, niiden toimesta jotka ovat tutkineet  opetusta ja oppimista, ja niiden jotka ovat tutkineet muuta maailmaa opettamisen ulkopuolella.

Itsekseen opiskellessa vaarana voi olla se, että oppii jotain mikä ei pidä paikkaansa! Kuten opiskella netistä jotain Kylmän sodan länsioppeja.

Kylmä sota oli informaatiosota. Minä olen sitä mieltä, että tapahtui kuin olisi käyty biologinen sota: vastapuoli voitettiin mutta taudit ovat levinneet myös omalle puolelle, eikä sodan voittaja ollut valmistanut vastalääkettä tauteihinsa. Kylmän sodan länsiosapuoli kärsii informaatiosta, jota levitettiin vastapuolelle, Kylmän sodan länsipuoli on oman propagandansa uhri.

Länsi kärsii siitä, että informaatiosodassa käytetty propaganda luonnollisesti otettiin Totuutena kaikkialla maailmassa kun Länsi voitti. Ja vastapuolet opin otettiin Epätotuutena.

Informaatiosota, ei siis tietosota. Informaatio ei ole sama asia kuin tieto. Tieto on jäsentynyttä informaatiota. Wikipedia sanoo tieteestä:

"Tiede tarkoittaa todellisuuden ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällistä ja arvostelevaa tutkimista sekä sen avulla saatua tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta."

Ei nähdä metsää puilta, tämä on maltittoman oikeiston perusongelma. Maltittoman oikeiston lisäksi on olemassa maltillinen oikeisto; Suomessa maltillista oikeistoa on ollut Keskustapuolue, paitsi silloin kun Keskusta on ollut uusliberalisoituneessa tilassa. Esko Aho sai Keskustan uusliberalisoituneeseen tilaan ja Matti Vanhanen sai Keskustan uusliberalisoituneeseen tilaan, Ahon ja Vanhasen aikana meillä oli KokoomusKeskusta-niminen uusliberalistipuolue.

Asioita voi oppia väärin, tai opittuja asioita voi soveltaa jossain missä ko. asioita ei voi soveltaa. Jos asia on kerran opittu ja 10 vuoden aikana käytännössä toimivaksi todettu, on hirveä homma saada ihminen poisoppimaan entiset ja oppia tilalle uutta.

Erityisen vaikeaa on suurimmalle osalle yritysjohtajista ymmärtää, että yritysjohtamisopit eivät toimi kaikkialla: on olemassa maailmaa joka ei ole yritystoimintaa. Asiat jäsennetään siten, että muu maailma on yrityksen vihollinen, ja tämä vihollinen pitää alistaa yrityksen alaisuuteen: yritys on se "metsä" jonka alaisuuteen "puiksi", halutaan muu maailma pakottaa.

Se mikä pakottaa tekemään omasta yrityksestä Maailman Keskipisteen, se on se Excel-taulukossa elävä olio, se mikä koostuu peruslaskutoimituksista ja prosenttilaskuista. Tämä liian yksinkertainen olio, on se olio jolla hyväksytetään asiat.

Yritysjohtajat eivät ole ahneita, vaan he ovat liian yksinkertaisen olion päästäneet päättämään asioistaan
Tämä olio ehkä osaa pitää yritystä pystyssä kuukauden, mutta sitten Olioon mekaanisesti luottavat jäävät niiden yritysten jalkoihin, joissa osataan myös strateginen johtaminen, innovatiivisuus, yläkäsitteiden hämärien hahmojen hyödyntäminen jne.

Kaikista pahinta on kun tuo Olio otetaan käyttöön Kokoomuspoliitikkojen keskuudessa. Kokoomuksen uusliberalistit luulevat että kansan edustaminen voidaan yksinkertaistaa 300 000 Olion kuuntelemiseksi!! Mistä tässä on kyse: siitä että EI NÄHDÄ METSÄÄ PUILTA: Kokoomuksen uusliberalistit ovat osasta metsän puita, tehneet Metsikön, jonka alaisuuteen he ovat metsän muut puut jäsentäneet.

Kokoomuksessa, nyky-Kokoomuksessa 21. tammikuuta 2014, oikeasti tiedetään että heillä on Oikotie  kansanedustamiseen: se että keskitytään yritysten hyvinvointiin, joka aiheuttaa ihmisten hyvinvoinnin.

Niitä joille uusliberalistien Oikotie ei kelpaa, syytetään kateudesta! Tämä Oikotie toteuttaa perustuslain henkeä rikkoen samalla perustuslain kirjainta.

Perustuslaissa on kyse kansan vallasta, tasavallasta. Tasavaltainen kansa päättää omista asioistaan, ja (tätä ei taida lukea perustuslaissa) päättää hankkia itselleen hyvinvointia, kansa hankkii itselleen hyvinvointia, määräämällä omista asioistaan. 

2014-Kokoomuksen uusliberalistit oikeasti tietävät, että ei tarvitse kuin olla huolissaan yrityksistä ja yritysten rahoittajista. Kokoomuksen perustuslain kirjainta rikkovat poliitikot ovat muun kansan jäsentäneet yritysten vastuulle.

Kokoomuksessa poliitikkojen vastuulla on yritykset ja yritysten rahoittajat, ja yritysten vastuulla ovat muut suomalaiset. Sitten syytetään kateudesta ja kielteisyydestä muita.

Kokoomuksessa on rakennettu säätyvaltiopäivät, ja tätä pidetään oikotienä kansan hyvinvointiin. Kokoomuksessa ei noudateta perustuslain kirjainta, mutta luullaan noudatettavan perustuslain henkeä!!!!