Tviittailut

Yritystä johdetaan liiketaloudella. Liiketalouden irrottaminen yritys-#konteksti:staan pois ja sen käyttäminen kaikkialla on #ekstremismi:ä. Eilen ekstremismi päätti liiketaloudellisin perustein tapattaa 150 alkoholistia. #alkoholilaki

Nyt kun Kokoomuksen ekstremistit pakotti kaikki äänestämään samoin puolueessaan, luulen että perustelut oli että #alkoholiverotus nousee. Eiköhän Kokoomus petä fiksuimmat kansanedustajansa myös verotusasiassa, tuskin äänestävät noston puolesta.

Orpo pitää yrityistää ensi vaaleissa lakifirmaansa sisälle kokopäiväiseksi, jotta hänen pelkkää liiketaloutta oleva ajattelunsa on oikeassa kontekstissa. Eikä että hän saa ekstremistisesti jatkaa Tasavaltaamme yrityistämistä, jotta ajattelunsa&konteksti ovat yhteensopivia hänelle

Eilen nähty aatteellinen väkivalta on kyllä muuttumassa mediatappioksi Kokoomukselle. pic.twitter.com/xgMXyt5xYk

Kokoomuksen selvä liiketalouden ympärille rakennettu fasismi (fasismi on mm. valtiollista ekstremismiä!) on #Lapuanliike2000. Inhottavaa.

Vuodatusta lisää

Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-092-6 ) kertoo sivulla 11 että (minun tekemä alleviivaus):

"Väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan tässä toimenpideohjelmassa sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla perustellen. Väkivaltainen ekstremismi ei ole rikosoikeudellinen käsite. Eksremistinen väkivalta ei välttämättä ole kumouksellista, ja se kohdistuu usein vihollseksi määriteltyyn ryhmään tai yksilöihin. Se aiheuttaa pelkoa ja turvattomuudentunnetta paikallisesti, esimerkiksi yksittäisissä kaupunginosissa tai asuinalueilla ja voikohdistua myös omaisuuteen. Esimerkkinä voidaan mainita törkeä tuhotyö, jonka kohteena on vastaanottokeskus. Rikokset, joiden motiivina on viha tai rasismi, voivat olla myös ekstremistisiä rikoksia."

Kokoomuksen aatemaailma on liiketalous, sellainen liiketalous joka on irrotettu kontekstistaan yrityksistä, sellainen jota käytetään ilman kontekstia, käytetään ns. universaalisti kuten peruslaskutoimituksia. Yhteenlasku ja kertolasku todellakin ovat sellaisia, että niitä voi käyttää ilman että konteksti muuttaa niiden merkitystä, yhteenlasku ja kertolasku esimerkiksi pätee sekä yritysjohdossa että Tasavallan johdossa.

Sosiaalinen- ja joukkomedia on täynnä liiketaloudellisia perusteluja, joissa ei piitata että alkoholiin kuolee 10% lisää (150 lisää) ihmisiä. Kun aatemaailma on liiketalous, ja tällä aatemaailmalla perustellaan väkivaltaa, joka on alkoholistien tapattamista, niin kyllä minusta tässä on kyseessä väkivaltaa jota oikeutetaan aatemaailmalla perustellen.