Yritystä johdetaan liiketaloudella, relativistinen totuus 1. Yhteenlasku pätee kaikkialla maailmankaikkeudessa, objektiivinen totuus 2.

Objektivisteja lienee kahta tyyppiä, 1) väliaikaisesti objektivisteja ja 2) pysyvästi objektivisteja. Väliaikainen objektismi on sitä että kun stressannutaan / väsytään / keskitytään, niin ihminen ajattelee objektiivisesti, hänelle maailmankaikkeus supistuu sen asian ympärille jota  hän arkipuurtaa.

Liiketalous on pätevin totuus kun kontekstina on yritys.  Kun siirrytään Suomi-organisaatiossa ylöspäin, vaihdetaan kontekstia, vaihdetaan organisaatiotasoa.

Minä hahmotan asiat siten että kun siirrytään ylemmälle organisaatiotasolle, ollaan vaihdettu kontekstia suurempaan kontekstiin, joka sisältää sen kontekstin josta siirryttiin (sisältävä / sisältyvä). Ylemmällä organisaatiotasolla asiat nähdään laajemmassa kontekstissa, se alempi organisaatiotaso josta noustiin on suppeampi konteksti.

Organisaatiotasojen välissä (pystysuuntaisten naapureiden välissä) on aina heikko ristiriita. Koska pysyvästi objektivisti luulee että kaikki ristiriidat ovat aina absoluuttisia, että ristiriita on aina mustavalkoinen, niin pysyvästi objektivisti luulee että tuo edellä mainittu heikko ristiriita on myös mustavalkoinen, että se on absoluuttinen.

Tästä on seurauksena että pysyvästi objektivisti ei osaa vaihtaa kontekstia, tai hän ei vaan tiedosta vaihtaneensa kontekstia. Pysyvästi objektivisti luulee että hänen ja totuusrelativistin käydessä dialogia keskenään, ja  totuusrelativisti esittää erimielisen näkökulman, luulee että heidän kesken on absoluuttinen ristiriita ja että totuusrelativisti on juuri romuttanut objektivistin koko syntymän, opiskelun, työelämän ja muun maailman.

Relativistinen totuus on ainakin relaatiossa kontekstiin. Sisältävä konteksti ja sisältyvä konteksti organisaatiossa, sisältävä- ja sisältyvä konteksti aiheuttaa sen että parhaiten pätevien totuuksien kesken on heikko ristiriita.

Yhteenlasku on objektiivinen totuus joka pätee kaikissa konteksteissa, se pätee Andromedan galaksissakin. Yhteenlasku tuskin on relativistinen totuus, paitsi että jos " 1 + 2  " tulkitaan että se onkin esitetty muussa kuin 10-sormi-järjestelmässä, joku olio jolla on vain 4 sormea 2:ssa kädessään tulkitsisi että " 1 + 2 " on oktaalijärjestelmän luku.

Yritystä johdetaan liiketaloudella! Ja sitten on heitä objektivisteja jotka väärinkäyttää liiketaloutta kuin se olisi samantyyppinen totuus kuin yhteenlasku, he objektivistit väärinkäyttävät liiketaloutta kuin että se pätee myös markkinoiden kontekstissa, yksityisen sektorin kontekstissa, kansantalouden kontekstissa, Suomen Tasavallan kontekstissa, Euroopan Unionin kontekstissa, Maapallon kontekstissa, Aurinkokunnan, Linnunradan ja Maailmankaikkeuden kontekstissa.

Olin vielä pari vuotta sitten melkoisen yrittäjävastainen. Sitten käsitin että oikeistopoliitikko on eri asia kuin yrittäjä. Yrittäjä soveltaa liiketaloutta yrityskontekstissa, ja oikeistopoliitikko soveltaa liiketaloutta muuallakin, luultavasti oikeistopoliitikko soveltaa liiketaloutta maailmankaikkeus-kontekstissa.

Yrittäjä on eri asia kuin oikeistopoliitikko! Yrittäjät on hyviä ja päteviä, oikeistopoliitikot taas soveltaa liiketaloutta kuin se olisi yhteenlaskun tapainen universaali objektivistinen totuus.