asunto-normal.jpg

Keittokirjalla ei voida isännöidä asuntoa. Mitä minä tässä tarkoitan? Sitä että yritystoiminnan rinnalla ovat muut yhteiskunnan osat, yritystoiminnan ("keittiön") opeilla ("keittokirjalla") ei voi johtaa ("ei voi isännöidä") yhteiskuntaa ("asuntoa").

Keittokirjalla ei voida isännöidä asuntoa. Mitä tästä vertauskuvasta pitäisi ajatella? Tämä on vertauskuva, jonka asioiden jäsentymiseen haluan kiinnittää huomiota. Haluan argumentoida (=perustella) että Kokoomuksessa on väärinkäsitetty asiat, Kokoomuksessa on väärinopittu että miten asiat jäsentyvät yhteiskunnassa.

Kokoomuksessa ymmärretään yritystoiminta yläkäsitteenä, johon jäsentyvät alakäsitteet. Ajattelu mennee jotenkin että koska

 • ihmiset käyvät töissä yritystoiminnassa tekemässä tavaroita ja palveluja
 • ihmiset käyvät kaupassa yritystoiminnassa ostamassa tavaroita ja palveluja
 • -------------------
 • ihmisten hyvinvointi lisääntyy itsestään, kun edistetään yritysten hyvinvointia
 • yritystoiminta ja yhteiskunta on sama asia,
  • kansanedustaminen voidaan yksinkertaistaa Suomen kaikkien yritysten tilinpidon mukaan toimimiseksi,
   • kun yritysjohtaja johtaa yhtä yritystä, kansanedustaja apulaisjohtaa kaikkia yrityksiä
   • kansanedustaja on kaikkien yritysten "apulaistoimitusjohtaja"
  • erityisesti menestyksekkäimpien ja suurimpien yritysten tilinpidon numeroiden tuijottamiseksi

He, jotka haluavat keittokirjalla isännöidä asuntoa, syyttelevät muita kateudesta. He käsittävät että asiat jäsentyvät kuten kuvan alalaatikossa, heidän mielestä me olemme väärässä, me olemme väärinoppineet asioiden jäsentymisen.

Me jotka ymmärrämme että asiat jäsentyvät yhteiskunnassa kuten kuvan ylälaatikossa, me tajuamme että he ovat oppineet asiat väärin.