Organisaatio on vahvempi kuin yksi ihminen, vahvempi kuin yksilö. Ihmiset organisoituvat organisaatioksi, koska organisaatio on vahvempi kuin yksilö.

Yritys on organisaatio. Jos yksilö ja organisaatio neuvottelevat, he eivät ole tasapuolisessa asemassa.

Yksilön ja organisaation neuvottelutilanne, on tasapainossa vain poikkeustilanteissa. Yleensä tämä poikkeustilanne on työvoimapula, yleensä akateemisilla aloilla. Jos työvoimapulaa ei ole, kuten duunarialoilla yleensä, poikkeustilannetta ei ole ja yksilö--yritys-asetelma (yksilö--organisaatio-asetelma) aiheuttaa ylivoiman yritykselle.

Nyt kun ammattiyhdistysliike on myös organisaatio, kuten yritys on organisaatio.

Yritys-organisaatio ja ammattiyhdistysliike-organisaatio, tämmöisessä neuvotteluasetelmassa ollaan paljon enemmän tasapuolisemmassa neuvotteluasetelmassa.

Pienimpien yritysten, yhden hengen yritysten, kohdalla on sama yksilö--organisaatio-neuvotteluasetelma. Yksilön ja ammattiyhdistysliike-organisaation kesken on neuvotteluissa epätasapuolinen neuvottelutilanne.

Suomen Yrittäjät eo. epätasapuolisuuden haluaa ratkaista siten, että ay-organisaatio hajotetaan ja hallitaan yksilöiksi. Aivan oikein tästä seuraa yhden hengen yritys--yksilö-neuvotteluasetelma, paljon tasapuolisempi neuvotteluasetelma. Toinen vaihtoehto on että SY organisoituu neuvotteluosapuoleksi, tällöinhän Suomen Yrittäjät-organisaatio ja ammattiyhdistysliike-organisaatio ovat paljon enemmän tasapuolinen neuvotteluasetelma