"Oikeisto" pitää osata jakaa kahteen osaan: yrittäjiin ym. jotka liiketaloutta käyttävät yritysjohtamiseen, ja oikeistopoliitikkoihin jotka liiketaloutta käyttävät yritysten ulkopuolellakin.

Organisaatiotasot.jpg