Kokoomuksessa termien yritystoiminta ja markkinatalous luullaan tarkoittavan samaa asiaa.

Tässä em. tilanteessa taloustieteen alkeisoppikirjojen näkemys siitä, että "markkinatalous on tehokasta", muuttuu Kokoomusaivoissa käsitykseksi että "yritystoiminta on tehokasta".

Sitten Kokoomuskannattajat/kansanedustajat miettivät, että miksi vasemmistolle ym. ei kelpaa tehokas toiminta??!! Vaikka kaikki maailman taloustiedemiehet kertovat jo alkeisopeissaan että yritystoiminta on tehokasta??!!! Sitten rakennellaan teoria vasemmistosta, että vasemmistossa ollaan kateellisia, katkeria ja kostonhaluisia. Kokoomusporukka korottaa itsensä muiden yläpuolelle ja heidän omasta näkökulmastaan he pitävät itseään eduskunnan eliittinä -- todellisuudessa Kokoomus ei ymmärrä asioita niin hyvin kuin eduskunnan 75%, eli todellisuudessa *tyhmemmät* syyttelevät *viisaampiaan*.

Markkinatalous on tehokasta eli rakenteellisesti ehjä markkinatalous on tehokasta, mm. vain ehjästä autosta saadaan auton edut, vain ehjällä tietokoneella voidaan kirjoittaa blogia.

Kokoomus on operatiivisia näkemyksiä strategisella tasolla. Kokoomus on operatiivisen tason jatke strategisella tasolla. Kokoomus on keskijohdon jatke ylimmällä tasolla.

Eduskunta on Suomen tasavalta -nimisen organisaation strateginen johto. Yritysjohtaminen ei ole Suomen tasavalta-organisaation strategista johtamista.

Eduskunta on Suomen tasavalta -nimisen organisaation ylin johto. Yritysjohtaminen ei ole Suomen tasavalta-organisaation ylimmän tason johtamista -- yritysjohtaminen on tärkeää ja yhteiskunnallisesti arvokasta, mutta yritysjohtamisopit eivät *tietenkään* toimi eduskunnassa koska operatiiviset opit eivät toimi strategisissa tehtävissä.